Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
Opinions
Обратно в училище и в университета
септември 14, 2020
181
ОТГОВОРИ
100%
ПРОЦЕНТ ОТГОВОРИЛИ
21%
38
79%
141
ОБЩО ОТГОВОРИ
Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ