Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
Opinions
Най-значимите проблеми на децата и младите хора в България според самите тях
март 27, 2020
7
ОТГОВОРИ
88%
ПРОЦЕНТ ОТГОВОРИЛИ
0%
0
0%
0
ОБЩО ОТГОВОРИ
Какво значат отговорите?
Написана от: U-Report България

Кой от изброените проблеми според теб е основен за хората на твоята възраст?

Номерация на отговорите (това не е класация, а опциите пред отговорилите):

1. Насилието между и над децата или младите хора

2. Бедността

3. Замърсяването на околната среда

4. Наличието на достатъчно и добри здравни грижи

5. Дискриминацията, отхвърлянето на някои деца или млади хора

6. Мнението на децата или младите хора не се търси и взима предвид в достатъчна степен

7. Опасностите онлайн: тормоз между децата или младите хора в Интернет, измами, сексуални посегателства

8. Психичното здраве: депресия, тревожности

9. Зависимости от алкохол, цигари, наркотици

10. Образованието в училище не отговаря на нуждите на днешните деца или млади хора

Друго


Защо смяташ, че проблемът, който избра, е основен за хората на твоята възраст в България?

Номерация на отговорите (това не е класация, а опциите пред отговорилите):

A: Защото засяга най-много деца или млади хора.

B: Защото има най-сериозни последици в бъдеще.

C: Защото имам най-много лични впечатления за този проблем.

E: Не съм сигурен/на.

Друго
Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ