Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
За нас

U-Report е глобална платформа на УНИЦЕФ и множество партньорски организации, стартирала през 2011 г., а в България – през 2020. Tя дава възможност на децата и младите хора на възраст 14-29 години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси и по достъпен начин. U-Report залага на иновацията в използването на съвременните технологии: чрез обикновеното използване на популярния чат Viber регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях. Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на U-Report, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти и деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно.

Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на този сайт.

 

U-Report не събира личните данни на потребителите. Освен това участието е напълно безплатно и изцяло доброволно, и може да бъде прекратено по всяко време. Събираната информация е агрегирана по възраст, пол и населено място в реално време и се използва за привличане на вниманието към проблемите и важните теми на младите хора, така че институциите, политиците, работещи с деца и млади хора и обществото като цяло да ги включват във вземането на решения и да могат да отговарят по-добре на нуждите им.

 

U-Report се стреми да вдъхне увереност на децата и младите хора, че това, което те мислят, има значение, и че си заслужава то да бъде казано и взето предвид.

 

Благодарим ти, че си тук! Твоят глас е важен!

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ