Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Често задавани въпроси

Какво представлява U-Report?

U-Report е платформа, която позволява на младите хора да споделят мнението си по важни за тях проблеми и да получават информация, използвайки общодостъпни чатове като Viber.


За кого е предназначен?
В България U-Report е предназначен за всички млади хора на възраст между 14 и 29 години. Всеки друг по-възрастен човек също може да се регистрира и да получава съобщения от нас, но съдържанието им е предназначено специално за младите хора в тази възраст.

Кои са U-Репортерите?
U-Репортери наричаме регистрираните потребители в U-Report - младите хора със и за които работим, които се включват в допитванията и за които е предназначена полезната информация, която предлагаме.

Какво цели U-Report България?
U-Report цели да даде възможност гласът на младите хора да бъде чут, да покаже важните за тях въпроси и проблеми. 

Как работи?
U-Репортерите (потребителите) получават чрез Viber и на регулярна база допитвания и полезна информация, които пряко касаят техния живот и интереси. За всяко допитване и информация младите хора избират дали и как да изразят своето мнение и да избират каква информация ги интересува и е полезна за тях.

Какви са ползите от участието за младите хора?
Упражняват правото си на мнение и потенциално могат да повлияят върху социална промяна в тяхна полза. Получават достъп до полезна информация, която може би не е налична другаде. Добиват нови възможности за свързване със свои връстници и съмишленици. Изграждат ценни съвременни умения, използвайки нещо просто и достъпно като чата.

Какви са ползите за общностите и обществото като цяло?
Чрез събраните и обобщени мнения може да се обърне внимание на значими проблеми и тенденции на областно и национално ниво. U-Report доказано повишава мотивацията за гражданско участие на младите хора, което подпомага техните общности и обществото като цяло. U-Report създава още поводи за дебат и въвличане в съществени лични, общностни и обществени въпроси, и може да служи като инструмент в работата на отделни специалисти или отговорни възрастни в пряката работа с деца и млади хора.

Какви добри примери за полезността на U-Report могат да бъдат дадени?
Например, във връзка с пандемията от новия коронавирус, само за месец април чрез глобалната платформа се изпраща ценна информация за заболяването COVID-19 и начините за предпазване директно до над 10 милиона потребители по цял свят.
В Украйна U-Report за пръв в страната разкрива мащабите на проблема с тормоза между децата, разкривайки, че 38% от тормозените деца никога не са споделяли с никого за това.
В много държави U-Report насочва младите хора директно към подходящи услуги, например за психично здраве, кариерно ориентиране и подкрепа, и други.

Кой използва данните от допитванията и за какви цели?
УНИЦЕФ и/или след съгласуване партньори на УНИЦЕФ (местни и национални власти, неправителствени и международни организации, медии), могат да използват обобщените данни от дадено допитване за изработването или оценката на политики, програми и проекти в полза на децата и младите хора, както и за доказване или онагладяване на значими тенденции.

Как се осигурява защитата на личните данни на регистрираните потребители?
U-Report България не събира никакви лични данни от потребителите – нито имена, нито физически адреси, нито телефонни номера и т.н. Допълнително, регистрираните в системата потребители са напълно анонимизирани с уникални цифрови кодове, така че е невъзможно те да бъдат свързани с конкретни хора.
Информацията за потребителите, поискана при регистрация - за възраст, пол и област - не се обновява автоматично, а се актуализира чрез изрично допитване веднъж годишно.

Платено ли е участието?
Не. U-Report България е напълно безплатен за всички потребители.

Как младите хора се включват?
Като открият U-Report България във Viber чрез достъпен QR код или чрез този линк: https://chats.viber.com/u-reportbulgaria Регистрацията започва, когато в чата се напише думата “start” или “старт”. След три въпроса за възраст, пол и географска област потребителят е регистриран като U-Репортер.

Веднъж включили се, обвързани ли са потребителите с някакъв ангажимент?
Не. Участието е напълно доброволно и може да бъде прекратено по всяко време чрез изписване в чата на думите “stop” или “стоп”. Участието не обвързва U-Репортерите с никакви ангажименти. Всеки път, когато те получават съобщение за ново допитване или нова информация, имат избор дали да се включат/да получат информацията или не.

Кой и как избира каква информация да се публикува и какво допитване да стартира?
Всички допитвания и информации, които U-Report предлага на своите потребители, са предварително съгласувани с млади хора – т.нар. U-Report Шампиони или други младежи, до които изрично екипът се е допитал, – както и набор от експерти и организации, компетентни по съответната тема. Често дадено допитване или информация е по предложение на партньори на УНИЦЕФ и млади хора.

Кой стои зад U-Report България?
U-Report е програма на УНИЦЕФ, която е възможна благодарение на широкото участие на различни организации и млади хора. В България това е Изпълнителният съвет на U-Report, съставен от организации и експерти, и Шампионите на U-Report, които са младите хора, ангажирани доброволно с развитието на платформата.
В изпълнителния съвет членуват: Национален Младежки Форум, Национална Мрежа за Децата, Дружество за ООН в България, Български Младежки Червен Кръст, Национален център за безопасен интернет, Международна награда на Херцога на Единбург, Фондация Билитис и AIESEC България.

Защо точно тези организации са партньори в платформата?
В Изпълнителния съвет на U-Report България участват национално представителни неправителствени организации и/или такива, които имат дългогодишен опит в работата по ключови за децата и младите хора проблеми. Редом с това обаче задължително условие за трайно партньорство между U-Report и дадена организация е тя да работи пряко и задълбочено с деца и млади хора.

Как ще се информират младите хора за резултатите от участието си?
Сайтът на U-Report България е основното място, където винаги могат да бъдат открити актуалните допитвания или информации. Данните за дадените отговори и разпределението на отговорилите по пол, възраст и административна област са публично видими на сайта и се обновяват директно на него в реално време.

Как се финансира?
U-Report по цял свят се финансира изключително от бюджетите на националните и регионални офиси на УНИЦЕФ. Тези бюджети на свой ред се формират чрез вноските на държавите членки на ООН. Възможни са и корпоративни сътрудничества за финансиране на платформата.

В кои други държави действа?
Към пролетта на 2020 г. U-Report функционира както чрез обща глобална платформа, така и чрез национални платформи в 67 страни от всички континенти и има над 10 милиона активни потребители.

Могат ли чрез U-Report децата и младите хора да съобщават за нарушени техни права?
U-Report не е предназначен за получаване и адресиране на съобщения за индивидуални проблеми. Също така, дори и потребител да съобщи – директно или индиректно – за нарушаване на някои негови права, поради анонимността на данните е невъзможно съобщението да бъде проследено и отправено към компетентните власти.

Какво е мястото на родителите, що се касае до U-Report?
U-Report е толкова по-успешен, колкото повече хора, общности и организации го разбират и подкрепят. Участието или поне знанието за U-Report е важно, за да се чувстват подкрепени децата и младите хора да използват платформата пълноценно. Чрез сайта пък самите родители и специалистите, работещи с деца, могат да получават полезна информация за важни тенденции сред децата и младите хора в България, както и за полезни информации и услуги, предназначени за тях.
Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo