Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
Opinions
Как младите хора се справят с насилието в последните месеци?
юни 25, 2020
78
ОТГОВОРИ
100%
ПРОЦЕНТ ОТГОВОРИЛИ
27%
21
73%
56
ОБЩО ОТГОВОРИ
Бележки
Написана от: Екипа на U-Report
  • Допитването е достъпно за всеки регистриран U-Репортер чрез стандарната магическа дума "poll" или "допитване".
  • Някои от изобразените в графиките отговори са съкратени, за да се поместят в ограничен брой символи, и съответно се различават по формулировки от отговорите, зададени на потребителите, но смисълът и редът им е запазен.
  • На този етап са показани три от пет зададени въпроса. Окончателните резултати ще включват данни и графики и по петте.
  • Очаквайте обобщение в средата на юли месец.
Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ