Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
Допитвания
Opinions
Конфликтите в училище
юли 2021
Какво те притеснява?
юни 2021
Смяташ ли, че в България има дискриминация срещу ЛГБТИ хората?
юни 2021
Имат ли децата и младите хора достъп до здравна грижа?
май 2021
Как се справяш с фалшивите новини?
май 2021
Как си всъщност?
април 2021
Важните теми на 2021 според теб
януари 2021
Куиз: Колко добре познаваш...
октомври 2020
Как ще реагирам, ако...
октомври 2020
За доброволчеството няма възраст!
септември 2020
Обратно в училище и в университета
септември 2020
Имаш ли думата в решенията, които те засягат?
септември 2020
От какво се нуждаеш за желаната работа?
август 2020
Младите хора и климатичните промени: какво можеш да направиш?
август 2020
Пространства за теб и свободното ти време? Има такива!
август 2020
Младите хора и дигиталният свят: от какво се нуждаеш?
август 2020
Емоционалните проблеми в последните месеци: как се справят младите хора?
юли 2020
Как младите хора се справят с насилието в последните месеци?
юни 2020
Най-значимите проблеми на децата и младите хора в България според самите тях
март 2020
Opinions
Куиз: Колко добре познаваш...
октомври 27, 2020
289
RESPONDERS
98%
ПРОЦЕНТ ОТГОВОРИЛИ
23%
64
77%
218
TOTAL RESPONDERS
Резултати
Написана от: Екипът на U-Report Българи
Резултатите от куиза сочат, че U-Репортерите познават отлично своите права на участие! Виж тук за повече информация.
Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ