Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите са чувстват значително засегнати от войната в Украйна и повечето изразяват готовност за активна помощ по проблема

Като част от глобално допитване за това доколко и как U-Репортерите се чувстват засегнати от войните и конфликтите и как конкретно се ангажират против тях, мнозинството в България се чувства тъжно и гневно от събитията и изразява готовност за активна подкрепа за най-пряко засегнатите от войните – бежанците.


Може би неочаквано, но почти половината U-Репортери получават своята информация за войната в Украйна от традиционните медии (47%). 36% намират информация в социалните мрежи и средно 9% се информират от родители, близки и други доверени източници (като международни медии, конкретни доверени медии, бежанци и други). Прави впечатление, че U-Репортерите в училищна възраст се информират от традиционните медии повече, отколкото по-възрастните им връстници.

На база на тези информационни източници само една трета се чувстват уверени, че са много добре запознати със случващото се в Украйна и околните страни. Над половината признават, че имат само основни познания за събитията, а 11% споделят, че не са добре запознати.

Прави впечатление, че момчетата и мъжете, както и U-Репортерите на възраст 20-29 (следучилищна) са много по-склонни да отговарят, че са добре запознати.


Но какво провокира всичко това в емоционалния свят на U-Репортерите? Тъгата и гнева са преобладаващите емоции, следвани от безпомощността и отчаянието.


44% от U-Репортерите споделят, че настоящите войни и конфликти – независимо дали имат предвид конкретно войната в Украйна или войните и конфликтите изобщо – ги засяга лично в значителна степен. 42% казват, че настоящите войни и конфликти ги засягат малко, изобщо или не могат да преценят. 13% се чувстват много засегнати лично.


На въпрос за това кои са конкретните им причини за тревога 40% (сходни с горните 44%) споделят, че се тревожат най-много от загубените животи и разрушенията. Близо се разполагат тези, които се чувстват най-засегнати от икономическите последици като увеличаване на бедността, безработицата, инфлацията.

А  U-Репортерите над 20-годишна възраст отчитат и споделят за влиянието на такива събития върху тях в много по-висока степен, отколкото младежите в училищна възраст (до 19 години).


Най-много страдат от войните хората и семействата, които са решили да побегнат в търсене на по-сигурно бъдеще – бежанците. На въпрос какво биха направили според теб повечето хора наоколо, ако в населеното ви място се появят бежанци, една трета от U-Репортерите отговарят, че биха предпочели изобщо да не идват и да стоят надалеч. Според още 24% околните не биха им се доверили, а според 21% решаващо ще бъде откъде идват бежанците (например Украйна или Афганистан). Едва 23% имат увереност, че околните ще ги посрещнат и ще им окажат помощ или поне ще покажат разбиране.


Колкото до собственото им отношение към бежанците от войни и конфликти, цели 83% от U-Репортерите у нас биха им помогнали активно, или поне биха демонстрирали дружелюбно отношение.В допитването се включиха 203 U-Репортера от България.Силно преобладават момичетата и младите жени, а по възраст разпределението преди и след училищна възраст е равномерно (14-19 и 20-29).

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ