Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Какво имат да предложат U-Репортерите за новата програма на УНИЦЕФ до 2027?

През тази година УНИЦЕФ приключва програмата си за сътрудничество с правителството и от следващата започва нова. По тази причина, организацията планира какво и как да прави през периода от 2023 - 2027 г. - какви дейности да извършва, за да подкрепя по-добре децата и младите хора в България.

Затова от УНИЦЕФ поискаха да се допитат до мнението на младите хора – от каква подкрепа имат нужда самите те по основни проблеми, които младежите посочваха като най-важни през последните години. Ето какво се получи – виж как мнението на U-Репортерите пряко влияе върху работата на институции и организации:


По отношение на насилието например, почти по-равно отговорилите U-Репортери посочват, че е най-важно да се променят нагласите в обществото (че насилието не е приемливо спрямо никого), както и че училищните, кварталните и др. общности трябва да се включват активно в недопускането на насилие към никого.


Развитието на т.нар. „ключови умения“ – друга гореща тема в последните години – U-Репортерите смятат, че е най-важно да става като съществуващите начини са по-достъпни и повече, особено за младите хора в неравностойно положение. Също толкова важно е според тях работодателите да осигуряват възможности за развитие на тези умения.


Участието на младите хора във вземането на решения на различни нива – тема, която никога не е спирала да бъде актуална – показва следните мнения: най-важно за U-Репортерите е политиките в различните сектори (здраве, образование, трудова заетост и пр.) наистина да събират и отчитат мнението на младите хора.


По-отношение на психичното здраве, излязло силно на дневен ред с пандемията от COVID-19, най-важното според U-Репортерите, които отговориха на допитването ни, е да се премахне стигмата, че който търси помощ и подкрепа за психичното си здраве, значи е „луд“.


Климатичните промени и как младите хора да са по-подкрепени да влияят върху решенията, които се взимат за климата – тук две нужди са доста равнопоставени според U-Репортерите. От една страна, повече подкрепа за младите хора в усилията им за климата от страна на професионалисти и институции; от друга, инициативите на организации и институции да са по-включващи и насърчаващи участието на младите хора.


С оглед на кризите през последните две години – пандемията, войната в Украйна – беше важно да научим и как младите хора виждат собствената си роля в справянето с тях. Ето и резултата:Важно е, че нито един от тези проблеми не се вижда като незначителен за младите хора.

А още по-важното е, че УНИЦЕФ наистина ще ползват тези резултати в завършването на плановете си за периода 2023-2027 г. Редом с това допитване, бяха проведени и фокус групови дискусии с млади хора и се вземат предвид и вече проведени допитвания на U-Report през последните години.

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ