Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите посочват подкрепа за пренаселените домакинства като най-важна политика и лошите битови условия като най-голям проблем на жилищата в България

Едно от важните измерения на Европейската гаранция за детето - мащабна политика на Европейския съюз, целяща да гарантира, че децата във всички страни членки имат минималните условия, необходими за тяхното благосъстояние и развитие - е жилищните условия. Според Гаранцията всяко дете трябва да живее в сигурен и безопасен дом при подходящи битови и социални условия.

Като част от пилотното прилагане на Гаранцията в България U-Report проведе вече няколко допитвания по ключови теми - достъп до образование и здравеопазване, достъп до здравословно хранене. За организациите и институциите, работещи за прилагането на Гаранцията от страна на държавите, е важно политиките и мерките да бъдат допълнени и обосновани и от собственото мнение на децата и младите хора. Ето защо първата тема на U-Report за 2022 г. е посветена на жилищните условия. Фокусирахме се върху две конкретни подтеми: пренаселеност и отопление като проблеми, които всеки млад човек може да разбере. 

В Европейския съюз за пренаселeно се счита жилище, в което:

- не всеки на възраст над 18 години има собствена стая и/или

- не всяка интимна двойка има собствена стая и/или

- не всеки две деца имат собствена стая.

В България към 2019 година 27% (всяко четвърто) от домакинствата с деца са пренаселени, а 24% от децата у нас нямат тихо място за учене. От допитването можем да заключим, че участвалите U-Репортери, са в сходна ситуация: между 27 и 37% от тях живеят в жилища, които може би са пренаселени, а 35% може и да нямат удобно място за учене.


U-Репортерите са по-малко представителни за децата и младите хора в България по отношение на отоплението на жилището. По последни данни 26% от домакинствата с деца у нас казват, че изпитват трудности да отопляват жилището си. Сред U-Репортерите, попитани дали смятат, че успяват да поддържат дома си топъл, 20% отговарят “понякога”, 1% - “никога”, a всички останали - "винаги".

Както винаги, за нас беше важно да установим какъв е опитът и мнението на младите хора и какви препоръки имат те по поставения проблем.

Според U-Репортерите двата най-големи проблема на жилищата, които засягат децата и младите хора, са лошите битови условия и пренаселеността. Това в голяма степен съответства на наличните официални статистически данни.


U-Репортерите посочиха кои, според тях, са най-сериозните последици за децата и младите хора от това, че живеят в пренаселени жилища. На първо място поставят напрегнатите отношения вкъщи, които могат (според 27% от отговорилите) да доведат и до насилие. Според 70% липсата на достатъчно лично пространство и напрегнатите отношения в пренаселените жилища водят до емоционални и психически проблеми като тревожност, стрес и други. 51% насочват към проблемите в справянето с ученето, а 19% обръщат внимание, че животът в такова жилище затруднява общуването с връстниците.


Попитани какво е най-важно да се направи, за да се подпомогнат децата и младите хора, живеещи в пренаселени жилища, мнозинството от U-Репортери избират трайните и цялостни мерки - подкрепа за домакинствата с такива трудности чрез държавни политики. Според 20% са необходими по-добри политики конкретно за достъпни социални жилища. Съответно 26 и 9% избират Към начини за пълноценно прекарване на свободното време в младежки пространства и в училище насочват съответно 26 и 9%.Тези резултати от допитването ни ще са полезни при финализирането на тестването на Европейската гаранция за детето в България, а на следващ етап - и за приемането ѝ като обвързващ документ за всички европейски правителства. Благодарим на U-Репортерите, които споделиха своето мнение и опит!


В доптиването се включиха 248 U-Репортери на средна възраст 21 години и отново със силен превес на момичетата и младите жени - 76%.

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ