Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите разбират полезността на консултациите с млади хора, но имат малък опит с тях

През 2020 г. научихме, че 96% от U-Репортерите искат да бъдат по-включени във вземането на политическите решения, които ги засягат. Това може да става по различни начини. Един от тях са т.нар. „консултации“ – различни форми на  допитване и събиране на мнението и опита на гражданите.

Консултирането помага на правителството и местната власт да разработва и прилага политики, които защитават по-добре нашите интереси и отговарят на истинските нужди на хората. Ето защо е ключово и участието на младите хора в консултации – за да се уверяваме, че решенията на институциите са в интерес на младите хора и отразяват младежките реалности.

Така разработихме последното ни допитване, за да научим какъв е опитът на U-Репортерите с участие в такива консултации.


Попитахме U-Репортерите дали са участвали в някакви консултации по политики досега. Значително мнозинство от 70% казват, че нямат такъв опит.

Важно е, че отначало 12% от всички запитани не са сигурни дали са участвали в консултации, но след допълнителен въпрос става ясно, че почти всички те имат някакъв  опит. Това означава, че може би за някои млади хора самият процес и смисъл на консултациите по принцип е неизвестен, щом те са участвали в такива, без да го знаят.

Сред останалите, запитани каква е причината да не са участвали в консултации до момента, цели 84% казват, че или не са запознати, или нямат достъп до такива консултации.

Надяваме се, че полезната информация, която предоставихме по темата в чата, им е помогнала. Тя все още може да бъде открита с магическа дума „консултации“ в чата с нас във Viber - добавили сме и конкретни стъпки за участие, които ще ти бъдат полезни. По това колко много пъти са цъкани различните опции за получаване на информация в тази част от темата можем да съдим, че U-Репортерите разбират важността на консултациите, тяхната полезност, и че действително биха искали да вземат участие в такива по-често.

Разбира се, важно беше да научим в какво точно се състои опитът с консултации на U-Репортерите, в какви начини за консултиране са участвали. Предложихме най-широко застъпените начини като възможни отговори и ето какъв е резултатът (общият сбор надвишава 100%, тъй като въпросът позволяваше повече от един отговор).

Не е изненадващо, че „по-институционалните“ начини за консултиране, където младите хора директно си взаимодействат с институции, експерти или взимащи решения (като кмета), са сравнително малко застъпени в опита на U-Репортерите. С обществени съвети към институциите, портала strategy.bg, консултативните съвети към кметовете на общини и различните срещи на общинските съвети опит имат едва между 12 и 15% от U-Репортерите.

Доста по-сериозен е опитът с ученическите и младежки съвети и парламенти, в които участие имат или са имали над 50% от U-Репортерите. Най-достъпната форма на консултиране – анкетите и допитванията – очаквано е и тази, с които младите хора имат най-много опит. Такава форма все пак е и U-Report с много от нашите допитвания.

Поинтересувахме се и по други въпроси, свързани с опита на U-Репортерите, които са участвали в консултации. Например, 59% казват, че са участвали в консултации на местно ниво, 39% – на национално ниво и по 16% – на европейско и международно. Попитахме също и откъде U-Репортерите научават за дадена консултация. Най-често това става чрез социалните мрежи (59%), чрез приятели и колеги (51%) или чрез неправителствена организация (49%). Значително по-рядко младите хора се информират от сайтовете на институциите – едва 22%. Това е важна обратна връзка към институциите – че трябва да направят своите информационни канали по-достъпни и популярни.


В допитването се включиха 300 U-Репортери, като процентът на момичетата и младите жени е дори по-висок от обикновено (77%). Най-силно е участието на младите хора в училищна възраст (14-19), които съставляват 50% от всички отговорили. Поради ниското участие на момчетата и младите мъже, както донякъде и на 23-29-годишните, резултатите от допитването по-скоро не са представителни за всички U-Репортери през ноември.


Заглавно изображение: John Schnobrich

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo