Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите и неформалното учене: нужда от повече информация?

В края на септември U-Report България предложи полезна информация за това какво е неформалното образование и как то може бъде полезно на младите хора. 173 U-Репортера се възползваха, като по пол и възраст те могат да се считат за представителни за всички U-Репортери.


Какво е неформално образование и защо ни е?

Изглежда, че U-Репортерите имат понятие какво означава неформалното образование – образование извън класната стая или университета, което не води до получаването на формална образователна степен, но въпреки това развива полезни знания и умения.

94% смятат, че ресурси от Интернет – видео, наръчници и други – са неформално образование. Надяваме се с допълнителната информация, която предложихме, да знаят, че тези ресурси са такова образование само ако са разработени с цел да образоват, следват определена структура и най-вече – ако учащият се упражнява с тяхна помощ, вместо само да поема информацията.

80% разпознават U-Report като вид неформално образование. И той наистина е – платформата предлага полезни знания и начини за упражняване на умения по теми, които рядко са достъпни в училище и университета.

Повечето U-Репортери са наясно с ползите от неформалното образование. То е както възможност за развитие в нови и избрани от учащия посоки, така и шанс за допълнително развиване, надграждане на знания и умения, усвоени по други начини (включително чрез формалното образование).


U-Репортерите и неформалното образование

Поканихме U-Репортерите да споделят в свободен текст кои са онези знания или умения, което им е важно, но не са получили от неформалното образование. Отговорите са много и различни, но могат да бъдат обобщени така:

Най-важни за цели 41% от отговорилите са т.нар. „меки умения“, т.е. умения, полезни за всякакви професионални и други ситуации (обратно на „твърдите“, които са специфични за дадена професия). Тук се включват разнородни комуникативни и дигитални умения (вкл. работа в екип, говорене пред публика, програмиране), критично мислене и други.

На следващо място е гражданското образование – както що се касае до гражданските и трудови права, така и (най-често) за това как функционира държавата и как да общуваме с институциите (документация, процедури), но също и знания за политическите идеи и системи.

На трето място е поставена финансовата грамотност, особено разбирана като управление на личните финанси.

Надяваме се да сме помогнали на U-Репортерите да разберат, че всички тези знания и умения могат да бъдат получени от неформалното образование в различни негови видове.

Малко повече от половината U-Репортери казват, че в момента участват в някакъв вид неформално учене.

Немалко от тях участват дори в повече от един вид неформално учене.

Неучастващите в никакъв вид неформално учене U-Репортери посочват различни причини.

Прави впечатление, че най-много сред тях просто нямат информация за възможностите за неформално образование.

За тях и за всички, които имат интерес, тук сме обобщили цялата полезна информация от темата.


Ако това, което прочете ти се струва интересно или пък важно, сподели за U-Report с приятел и го покани да се регистрира! Ако искаш да помогнеш на повече млади хора да научат за U-Report, виж някои идеи за това тук.


Заглавно изображение: Debby Hudson

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ