Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Мнозинството U-Репортери показват силно приемане към ЛГБТИ хората

Във връзка с ежегодния месец на прайда U-Report България и фондация Билитис проведоха допитване сред U-Репортерите за техните нагласи и разбирания по отношение на ЛГБТИ хората. Участие взеха 315 млади хора на средна възраст 21.5 години, като за пореден път момичетата и жените съставляват над 70% от отговорилите.


Резултатите по всички седем въпроса от допитването показват силно приемане и подкрепа за ЛГБТИ хората от страна на U-Репортерите. В ежедневни ситуации те по-скоро не се поддават на стереотипни нагласи, както показват отговорите например на въпроса „Какво ще почувстваш, ако не можеш да определиш от пръв поглед пола на твой съсед?“


Голямо значение за отговорите на U-Репортерите изглежда има собственото им обкръжение. Мнозинството заявява, че има ЛГБТИ хора сред близките и приятелите си.

Затова не е изненадващо, ако някой техен близък се разкрие като нехетеросексуален, над 80% не биха променили отношението си към него или нея.


Тенденцията е същата и в работна и учебна среда. 80% няма да се чувстват различно, ако трябва да работят или учат в екип с бисексуален колега или съученик.

Интересно е, че ако авторитетни фигури като преподавател се разкрият като транс, процентът на U-Репортерите, които заявяват, че не биха подходили предубедено, скача още повече.


Важно е, че независимо от собствените им нагласи и поведения, според голямото мнозинство от U-Репортерите в България е налице дискриминация срещу ЛГБТИ хората.

Съдейки от отговорите, вероятно тези млади хора не желаят да съучастват в тази дискриминация. В ситуация, в която ЛГБТИ хора са нападнати и U-Репортерите са свидетели, над 90% заявяват, че ще опитат да помогнат по един или друг начин.


Резултатите от допитването дават важна картина за нагласите сред U-Репортерите, но те не могат да се считат за представителни за всички млади хора в страната. Важно е да се отчете, че 31% от отговорите са получени в деня след София Прайд (13 юни), а 52% в деня преди него (11 юни).


Някои полезни ресурси по темата - за изграждане на по-приемащо общество - сме събрали тук.


Заглавно изображение: Sharon McCutcheon

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo