Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
STORY
Финансовите трудности са най-честата причина едно дете да не получава необходимата здравна грижа, смятат U-Репортерите

Над една трета от младежите смятат, че финансовите затруднения са водеща причина за това едно дете да не може да получи здравна помощ в населеното място, където живеят. За близо 30% от U-Репортерите пък основна пречка е неразпознаване на здравния проблем от страна на близките.

Това се разбира от последното допитване на U-Report България, посветено на достъпа на децата до здравеопазване. Участие взеха 203 U-Репортера на средна възраст 20 години (между 11 и 45-годишни, медианна възраст 19) от цяла България, като момичетата и жените сред тях са 76% от отговорилите.

Според 47% от отговорилите U-Репортери, семействата могат в повечето случаи да си позволят нужните лекарства за лечение на детето им, а според почти 29% – често не могат.

Почти 85% от отговорилите U-Репортери смятат, че родителите нямат никаква или имат недостатъчна информация и подкрепа, за да осигуряват достъп на детето си до здравна грижа. Това кореспондира с данните от отговорите на първия въпрос, според които младежите посочват неразпознаването на здравословните проблеми втория по значимост фактор, препятстващ достъпа до здравни грижи.

U-Репортерите не открояват като основен проблем за достъп до здравеопазване на децата липсата на здравни заведения. Според 41% броят на здравните заведения в техните населени места е достатъчен, а според една трета – недостатъчен.

В същото време над половината от отговорилите  U-Репортери смятат, че държавата прави твърде малко за задоволяване нуждите от здравна грижа на децата в България.

Във всички случаи темата за достъпа до здравеопазване, разгледана през преживяванията на децата и младите хора, се нуждае от допълнително изследване, за да се разбере повече каква подкрепа е необходима за семействата и децата и как държавата може да я осигури.

Допитването е част от пилотния проект за тестване на „Европейската гаранция за детето“ в България, който се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ.  „Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз ефективен и безплатен достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.
Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.


Заглавно изображение от Hush Naidoo

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ