Допитвания Истории За нас Участие в цифри Включи се!
STORY
Доброволчеството е добър начин за изграждане на солидарност между поколенията, смятат U-Репортерите

Това разбираме от последното допитване на U-Report България, изготвено от Български младежки Червен кръст и Национален младежки форум. Мнозинството взели участие смятат, че доброволчеството определено е добър начин за изграждане на солидарност и диалог между поколенията, а останалите – че то е „донякъде“ добър начин.
В допитването се включиха 208 U-Репортера на средна възраст 19 години. Момичетата/жените преобладават дори повече от обичайно и представляват повече от ¾ от отговорилите.Темата на допитването избрахме във връзка с настоящата криза с COVID-19. В ситуацията от последните месеци безбройните самоорганизирани или по-формални доброволчески инициативи бяха решаващ фактор в подкрепата за възрастните хора, особено по време на затварянето по домовете от пролетта. Същевременно глобалните ученически протести за климата откриват значима вина в по-възрастните поколения за климатичната криза. Ето защо се поинтересувахме дали според U-Репортерите доброволчеството е в състояние да помири тези противоречиви позиции.Например, попитахме в коя възрастова група смятат те, че е най-лесно да бъдат привлечени доброволци. Може би неслучайно силно преобладават отговорите, касаещи същите възрасти, от които са и самите U-Репортери.
Над половината участвали U-Репортери са доброволци към организация или по собствена инициатива, а почти половината не са доброволци, но имат желание да бъдат. Мнозинството от тях заявяват, че досега не са помагали на по-възрастни хора като доброволци в ситуация на криза, но биха се включили за в бъдеще.

Сред тези с доброволчески опит мнозинството казва, че вече е работило с доброволци, които са по-възрастни от тях, и че това е било полезно. Значимо е, че също сред вече имащите доброволчески опит основна мотивация да доброволстват е съпричастността към значима кауза. Можем да предположим, че това доброволци от различни възрасти да бъдат движени от съпричастността си към кауза може да бъде значим фактор в изграждането на междупоколенческа солидарност.