Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Повечето U-Репортери предпочитат присъствена или смесена форма на обучение за тази учебна година

Почти равен е броят на U-Репортерите, които предпочитат присъствена или смесена форма на обучение. Това показва последното допитване на U-Report България, насочено към мнението и нуждите на младите хора при връщането им в училище и в университета в условията на кризата с COVID-19.


Такова мнение може да има връзка с това каква част от U-Репортерите се чувстват в опасност от заразяване, когато се върнат в учебните си заведения (или започнат да учат в университета). Над 80% (колкото са общо и очакващите присъствена или смесена форма на обучение) се притесняват малко или изобщо не се притесняват от заразяване.


Мнозинството твърди, че спазва противоепидемичните мерки в ежедневието си – носене на чиста и собствена маска, спазване на дистанция и редовна дезифенкция/миене на ръцете.


В допитването участие взеха 205 U-Репортери на средна възраст 20 години, като отново момичетата/жените са със значителен превес (78%). Част от включилите се в допитването не учат (19%), а са родители, учители/преподавател или друго, и съответно не са отговаряли на част от въпросите.

Допитването е разработено съвместно с Национална мрежа за децата и техните млади Рапортьори, както и с Национален младежки форум. В помощ на младите хора те изготвиха и кратка статия с обзор на ситуацията и някои полезни препоръки.


Темата за това как да протича учебния процес, докато същевременно се удържа разпространението на SARS-CoV2, е особено актуална към края на септември и началото на октомври месец. Ето защо и нагласите на младите хора към въпроса са изключително важни, но недостатъчно проучени до момента.

Всеки втори U-Репортер казва, че няма търпение да се върне обратно в училище или в университета, докато всеки пети не иска да се връща. На долните графики са представени и различните причини за тези техни нагласи.


Запитани „Какво е важно за теб да бъде по-добре тази година, за да бъде по-успешно дистанционното обучение?“ (ако и когато се стигне до такова), U-Репортерите посочват разнообразни измерения на учебния процес и по-скоро нямат консенсус за това кое е най-важно да се подобри.

Според мнозинството дистанционното обучение миналата учебна година е било напълно или донякъде успешно.
Заглавно изображение: UNICEF/UN0243162/Morris VII Photo

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ