Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите участват в живота на своите общности, но се чувстват изключени от политическите решения

214 U-Репортера се включиха в последното допитване от глобалната кампания #YourVoiceYourFuture, което адаптирахме заедно с Дружеството за ООН в България и Български младежки Червен кръст. 

Огромното мнозинство от участвалите U-Репортери не се чувстват включени във взимането на политическите решения, които ги засягат, а същевременно биха искали да бъдат.


Причините за това обаче изглеждат разнопосочни. Приблизително равни по брой са мненията, че младите хора просто не подкрепят взимащите решения и не им вярват; че младите хора просто нямат достъп до тези, които взимат решенията; и че самите млади хора не са достатъчно информирани как да участват.


Една трета от включилите се U-Репортери са част от различни младежки организации и структури. Тези, които не са, посочват като водеща причина за това факта, че не знаят как да открият такива организации и/или да се свържат с тях.


Тези, които пък вече са активни в различни организации, се занимават най-вече с различни доброволчески (благотворителни и хуманитарни) дейности, младежки дейности, обучения и публични кампании. Мнозина членуват в организации като БМЧК или в училищни и общински парламенти и съвети.


Заглавно изображение: Marius Oprea

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ