Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Липсата на достатъчно работни места и лошото заплащане са основни препятствия към желаната работа за U-Репортерите

Заплащането и баланса между личния и професионалния живот са най-важните критерии при избор на нова работа за младите хора. Това смятат 171 U-Репортера, взели участие в едно от последните допитвания на U-Report България. То е част от глобалната кампания #YourVoiceYourFuture и бе адаптирано с помощта на Дружеството на ООН за България.


Липсата на достатъчно работни места е основна пречка за U-Репортерите да се реализират в кариерния път, който са избрали. 


U-Репортери са на мнение, че у нас има недостиг на работни места предимно в креативните индустрии (медии, изкуства, реклама и други), както и в сферата на услугите и на публичните услуги (като образование, здравеопазване, сигурност, социална защита, енергетика и прочие). Слабостите, които U-Репортерите откриват в образованието и придобиването на необходимите за работа умения, касаят основно неразвиването на достатъчно меки умения и умения, специфични за конкретни професии. Това се затвърждава и от отговорите на въпроса „Кой е най-големият проблем на образованието и придобиването на умения?“: качеството на образованието и това, че придобиваните умения не са полезни за работа.U-Репортерите не виждат държавните институции като свой съюзник в намирането на работа. Мнозинството не знаят за, или не мислят, че има начини, по които държавата да ги подкрепи в това начинание.


Интересно е, че повечето U-Репортери са мислили да започнат или вече са започнали свой собствен бизнес. Като основна трудност и нужда за избралите този път се очертава достъпът до заеми или инвестиции, с които да стартират.Акцент в края на допитването е посланието, че правото на работа е едно от основните права на човека. То обаче не означава просто да имаш работа.

Според Международната организация на труда (МОТ) достойната работа е такава, в която получаваш справедливо заплащане, адекватни и безопасни условия на труд, сигурност на работното място, социална защита, не си дискриминиран/а по никакъв признак, имаш право да изразяваш притесненията си и да участваш във вземането на решенията, които те засягат.


Заглавно изображение: Marten Newhall

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ