Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
U-Репортерите чувстват своята отговорност в справянето с климатичните промени

Почти всички U-Репортери, участвали в последното ни допитване, желаят да имат или дори вече имат активна роля в справянето с климатичните промени. Допитването, озаглавено „Младите хора и климатичните промени: какво можеш да направиш?“, е част от глобалната кампания #YourVoiceYourFuture. В него се включиха 118 U-Репортери на средна възраст 20 години.
Според мнозинството от участвалите млади хора най-голямото предизвикателство, свързано с климата в техния регион, е замърсяването на въздуха и водата, като повече от половината, дали този отговор са от София-град (55).

„Да се задълбочи разбирането сред хората“ и „Да се отделят повече средства за добиване на енергия от възобновяеми източници“ пък са най-подкрепяните сред U-Репортерите мерки, които могат да се предприемат в България в справянето с климатичните промени.Значими са и мненията по въпроса за това от какво се нуждаят според U-Репортерите младите хора, за да подкрепят една по-зелена икономика. Повече „зелени“ работни места и повече стимули те да бъдат избирани от младите хора се очертават като ключовите стъпки, които следва да се предприемат за в бъдеще.


Заглавно изображение: Kai Brune

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo