Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Първите U-Репортери: Oбразованието е основният проблем на децата и младите хора в България

Това показаха резултатите от първото допитване, което U-Report проведе. Чрез Viber – нашият канал за общуване с всички регистрани U-Репортери – зададохме въпроса „Кой от изброените проблеми според теб е основен за хората на твоята възраст?“ Поставихме го още с официалния старт на U-Report в България на 30 април и затворихме допитването на 19 юни.

95 U-Репортери са отговорили на всички въпроси в това наше първо допитване. U-Report е все още мъничък в България и това беше възможност да изпробваме как работи той и същевременно да попитаме какво е важно според първите ни потребители.

Средната възраст на отговорилите е около 20 години, но най-много са се включили младежите на 17-19-годишна възраст. Момчетата определено ще имат да наваксват за следващия път – момичетата са се включили повече от три по-активно от тях (71 на 24)!

Както се вижда и от интерактивните графики на сайта,* според най-много от U-Репортерите основният проблем проблем на децата и/или младите хора в България е този: „Образованието в училище не отговаря на нуждите на днешните деца или млади хора“. На второ и трето място с близък резултат се нареждат, съответно, „Дискриминацията, отхвърлянето на някои деца или млади хора“ и „Насилието между и над децата или младите хора“. На четвърто и пето място с равен резултат се нареждат „Мнението на децата или младите хора не се търси и взима предвид в достатъчна степен“ и „Психичното здраве: депресия, тревожности“.

Изглежда, че U-Репортерите мислят в перспектива за тези проблеми и това е основната причина те да ги притеснят. Попитани „Защо смяташ, че проблемът, който избра, е основен за хората на твоята възраст в България? Какво го прави най-значим?“ най-много от тях (над 60 процента) смятат, че посоченият проблем е основен, „Защото има най-сериозни последици в бъдеще“.


Очаквай много скоро следващото ни допитване, посветено на изминалите месеци на извънредни мерки поради новия коронавирус!


* Отговорите от графиката са съкратени до една дума за удобство при гледането. Малки разминавания в статистиката, показана на сайта, и представена тук, се дългат на технически неизправности в първите дни, докато усъвършенствахме платформата. Верните и окончателни данни са в тази статия.


Знаеше ли, че когато отвориш пълните резултати от някое допитване, можеш да свалиш графиките и да ги ползваш за презентации или за споделяне в социалните мрежи?


Заглавно изображение:  Element5 Digital

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo