Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Организациите зад U-Report България

U-Report по цял свят е започнат от УНИЦЕФ, но без идеите и неуморната работа на стотици организации и самите деца и младежи, той не би бил възможен. Ето защо и в България УНИЦЕФ обедини най-компетентните организации, работещи пряко с деца и млади хора, в Изпълнителния съвет на U-Report. В неговия съставт влизат различни специални и млади хора, заедно с които решаваме какви допитвания и информация да предложим на U-Репортерите, какви нови събития да проведем и изобщо - как заедно да правим U-Report възможно по-полезен и успешен.

Запознайте се с организациите в Изпълнителния съвет!Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна. Пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики. НМФ е националният младежки съвет на България. Мисията му е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да осигуряваме ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика. Уебсайт


Национална мрежа за децата (НМД) се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива мрежа от над 150 организации в България. За да постига това, организацията осъществява застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Уебсайт


Националният центърът за безопасен интернет се координира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ и рекламна агенция ДеКони. Заедно те обработват сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, предоставят консултиране по телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн, провеждат различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти и разработват различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ. Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 43 държави. Уебсайт
Българският младежки червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие. УебсайтДружеството за ООН в България работи за сплотяване на българското общество в подкрепа на Организацията на обединените нации и разпознаване на ценностите, принципите и работата на ООН в България. ДООНБ работи в насока заздравяване на международния мир и сигурност, зачитане на правата на човека и изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН. ДООНБ е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA), Българската платформа за международно развитие и Национален младежки форум. Членове на ДООНБ са дипломати, преподаватели и младежи. Организацията работи с млади хора от 20 години с развитието на Национална мрежа от клубове за ООН в училище, активна Младежка секция, онлайн медията UNA News Bulgaria и програмата „Български младежки делегати към ООН“, която се реализира с подкрепата на МВнР.   УебсайтМеждународната награда на херцога на Единбург (или „Наградата“) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот. От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата. УебсайтФондация „Билитис“ работи за премахването на всички форми на дискриминация и постигането на пълна равнопоставеност на ЛГБТИ в България. Фондацията се застъпва за промени в законодателната рамка и политиките, които ще повишат равнопоставеността на ЛГБТИ хората, като си партнира и влиза в коалиции с други неправителствени организации, активисти, дарители, институции и граждани. На ниво общност, Билитис работи за активиране и себе-овластяване на ЛГБТИ. На ниво гражданско общество, работи за разпространение на ценностите на феминизма, на многообразието и за преодоляване на хетеронормативните структури, включително джендър стереотипите. От началото на 2018 г., Билитис работи активно с и за младежи посредством BraveLab - група за взаимопомощ, предоставяща защитено пространство на ЛГБТИ младежи в София. Уебсайт

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo