Допитвания Истории За нас Участие в цифри Reports Включи се!
Включи се в U-Report: Твоят глас е важен!
STORY
Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда

През август 2022 г. Младежкият съвет към УНИЦЕФ България и U-Report България обявиха младежки конкурс за есе на тема „Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда“. Интерес проявиха млади хора от цяла България и отвъд, споделяйки своите уникални преживявания и мисли по може би най-големия проблем, стоял някога пред човечеството.

Радостни сме да споделим творбите на петимата победители. Тук ще прочетете есето на Ирина Ботева, отличено с II място във възрастова група 19-24 години.


Баща ми се казва Христо Ботев Георгиев и се занимава с рециклиране на хартия, пластмаса, бутилки, найлон, стъкло и др. Започва да рециклира хартия от VIII клас, на 15-годишна възраст. От него аз научих, че за да опазим живота и бъдещето на Земята, всеки един от нас активно трябва да рециклира, независимо от статута, общественото си положение или властта и парите, с които разполага. Според мен всички по света трябва да бъдат задължени със закон да рециклират. Суровините, които използваме ежедневно, замърсяват околната среда и водят до глобално затопляне. Ледниците са най-чистата дестилирана питейна вода, но със затоплянето на климата полярните ледове се топят и морското равнище се покачва. В някои региони по света се наблюдават екстремни метеорологични явления и дъждове, докато в други – екстремни горещини и суши. Главните последици за природата от климатичните промени са високите температури, високата смъртност, ниската земеделска производителност, изчезването на много растителни и животински видове и щети по инфраструктурата. Възрастните хора и малките деца са най-уязвими и биват засегнати най-тежко поради слаба имунна система. 

Глобалното затопляне вреди на земеделието и животновъдството, защото поражда недостиг на чиста вода и хладен или чист въздух. То също довежда и до суши и горски пожари. Очаква се високите температури да предизвикат и промяна в географското разпределение на климатичните зони, което ще се отрази на разпространението на много растителни и животински видове. В резултат на сушите нивата на водата в реките и подпочвените води намаляват, забавя се растежът на дървета и култури, и се предизвикват горски пожари. Данни сочат, че сушите в Европа нанасят най-големи щети на селското стопанство, енергийния сектор и общественото водоснабдяване. Затоплянето води до намалено количество валежи, увеличено изпарение, топене на ледниците и покачване на морското равнище. Всичко това неизбежно влошава качеството на прясната вода. Климатичните промени увеличават и честотата на наводненията. Изменението на климата може да доведе до ерозия на почвата, намаляване на органичните вещества, загуба на почвено биоразнообразие, свлачища и опустиняване. Климатичните промени водят до модифицирането на много болести и появата на други. Вирусите, вредителите и болестите се разпространяват вследствие на глобалното затопляне. Кореновата система на горите поглъща и задържа водата от дъждовете, а незаконната и неправомерната сеч довеждат до наводнения, пресъхване на изворите и замърсяване на водоемите. 

Ние сами унищожаваме нашата планета. Научната статистика показва, че:

  • за един тон хартия трябва да се отрежат петнадесет големи дървета;

  • за производството на един тон пластмаса е нужна суровина от два тона и половина нефт;

  • за производството на един тон стъкло е нужна много вода и енергия в хиляди електрически ватове. Енергия, с която може да се осветява един град, с уличното осветление и всяко домакинство за един месец;

Металите също са в това число суровини, които преминават от едно състояние в друго състояние и са полезни за нашия бит. И четирите суровини, които изброих са в графа рециклация. Много трудно се разграждат в природата. И за пластмасата трябва да минат поне стотици години, за да се разгради по естествен път. Пластмасата също така попада в океаните, поема се от организмите, а хората, които се хранят с морски организми впоследствие поемат наночастици и пластмаса в организма. Единственото полезно нещо от посочените природни ресурси, което не отделя вредни вещества, е стъклото.

Баща ми, Христо Ботев Георгиев, споделя, че на месец е събирал разделно и рециклирал до 4 тона хартия, пластмаса, бутилки, метал, найлон и стъкло. Той е работил с всички фирми в България, които се занимават с рециклация. 

Мечтая да стигнем развитите европейски държави, където има автомати за връщане на опаковки. Там при връщането на опаковките в машината ти плащат определена сума в евро. Пример: Германия – по 50 цента за бутилка, четири бутилки- две евро!

Ресурсите на Земята се изчерпват, бъдещето е в рециклацията!


Вижте още есетата на:

Стоян Андреев, отличенo с I място във възрастова група 14-18 години: "За да не забравим цвета на зеленото"

Рая Колева, отличенo с II място във възрастова група 14-18 години: "Пожарите, които задушават Калифорния и спомените ми"

Мирела Петрова, отличено с III място във възрастова група 14-18 години: "Крехките крила на надеждата"

Аляра Тасим, отличено с I място във възрастова група 19-24 години: "Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда"


Заглавно изображение: Nick Fewings

Виж в цифри как включваме гласовете на младите хора за социална промяна!
ВИЖТЕ КОЙ И КАКВО СПОДЕЛЯ
UNICEF logo